TextBody

Trúng thầu cơ điện dự án Viwaseen Trung Văn

02/12/2020

Ngày 17/07/2017 Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP và  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đã ký kết hợp đồng thực hiện hạng mục cơ điện của dự án Viwaseen cụ thể như sau:

Dự án:  Tổ hợp Nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại VIWASEEN Trung Văn.

Gói thầu số: Gói thầu 25, Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong tòa nhà

Tổng giá trị: 45.165.682.000 đồng VNĐ.

Thời gian hoàn thành: 220 ngày.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản Hợp đồng về chất lượng, an toàn và cam kết huy động nguồn lực để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành trước tiến độ.

Được chủ đầu tư tin tưởng giao cho thực hiện hạng mục cơ điện này đã một lần nữa khẳng định được năng lực và uy tín của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, thi công và lắp đặt hệ thống cơ điện, cấp thoát nước.

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro