TextBody

Thập

Thập dùng để chia nhanh đường dẫn thành 2 nhánh vuông góc với nhau

Sản phẩm cùng loại

Rắc co ren trong

Rắc co ren trong được sử dụng khi chuyển tiếp giữa ống dẫn cổ định và kim loại, có thể thay đổi được

Cút ren trong

Cút ren trong được sử dụng để chuyển hướng ống dẫn và nối với các phụ kiện kim loại có ren ngoài

Rắc co nhựa

Rắc co nhựa có tác dụng nối giữa hệ thống nước và thiết bị, có thể tháo ra dễ dàng để sữa chữa

Mặt bích nhựa

Bích nhựa dùng để hàn vào đầu của đường ống để kết nối các loại vất tư thiết bị đường ống với đường ống, đường ống với van, đường ống với máy bơm hoặc các thiết bị khác để tạo thành một hệ thống đướng ống dẫn dòng chạy. Nó tạo ra sự tiện lợi trong replica horloges tag heuer tháo lắp, dễ dàng kiểm tra, làm sạch, sửa đồi, thay thế mới khi có sự cố trong hệ thống ống dẫn.

Cút ren ngoài

Cút ren ngoài được sử dụng để chuyển hướng ống dẫn và nối với các phụ kiện kim loại có ren trong

Măng sông ren ngoài

Măng sông ren ngoài được sử dụng cho sử dụng khi nối ống dẫn và kim loại.

Kẹp nhựa đơn

Kẹp nhựa dùng để cố định ống dẫn

Nút bịt nhựa

Nút bịt được sử dụng như một nút chai tại đầu ống dẫn cuối cùng

Kẹp nhựa đôi

Kẹp nhựa dùng để cố định ống dẫn

Côn thu

Côn thu được sử dụng để nối những ống dẫn kích thước lớn tới những ống dẫn có kích thước nhỏ hơn

Măng sông

Măng sông dùng để nối 2 ống dẫn với nhau, làm tăng độ dài cho ống dẫn

Ống tránh

Ống tránh được sử dụng ở nơi một ống dẫn phải băng qua ống dẫn khác

Măng sông

Măng sông ren trong được sử dụng khi cần nối ống dẫn và các phụ kiện kim loại

Nút bịt ren trong

Nút bịt trong được sử dụng như một nút chai tại đầu kim loại có ren

Rắc co ren ngoài

Rắc co ren ngoài được sử dụng khi chuyển tiếp giữa ống dẫn cổ định và kim loại, có thể thay đổi được

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro