TextBody

Sản phẩm

Rắc co nối ống

Rắc co nối ống có tác dụng nối giữa hệ thống nước và thiết bị, có thể tháo ra dễ dàng để sữa chữa.

Đai khởi thủy

Đai khởi thủy là phụ kiện dùng để lấy nước trên đường ống đang vận hành rồi

Đai khởi thủy ren trong

Đai khởi thủy ren trong dùng để lấy nước trên đường ống đã sử dụng rồi và gắn với các phụ kiện kim loại có ren ngoài.

Đai khởi thủy ren ngoài

Đai khởi thủy ren ngoài dùng để lấy nước trên đường ống đã dùng rồi và nối vào đầu các phụ kiện kim loại có ren trong.

Thập

Thập dùng để chia nhánh đường ống dẫn thành 4 nhánh

Kẹp nhựa đơn

Kẹp nhựa dùng để cố định ống dẫn

Mặt bích nhựa

Bích nhựa dùng để hàn vào đầu của đường ống để kết nối các loại vật tư thiết bị đường ống

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro