TextBody

Sản phẩm

Ống tránh PN20

Ống tránh được sử dụng ở nơi một ống dẫn phải băng qua ống dẫn khác.

Măng sông ren trong

Măng sông ren trong được sử dụng khi cần nối ống dẫn và các phụ kiện kim loại

Măng sông ren ngoài

Măng sông ren ngoài được sử dụng cho sử dụng khi nối ống dẫn với kim loại

Rắc co ren trong

Rắc co ren trong được sử dụng khi chuyển tiếp giữa ống dẫn cổ định và kim loại, có thể thay đổi được.

Cút ren trong

Cút ren trong được sử dụng để chuyển hướng ống dẫn và nối với các phụ kiện kim loại có ren ngoài.

Cút ren ngoài

Cút ren ngoài được sử dụng để chuyển hướng ống dẫn và nối với các phụ kiện kim loại có ren trong.

Tê ren trong

Tê ren trong được sử dụng để chia nhánh đường ống dẫn và nối ống dẫn với phụ kiện kim loại ren ngoài

Tê ren ngoài

Tê ren ngoài được sử dụng để chia nhánh đường ống dẫn và nối ống dẫn với phụ kiện kim loại ren trong.

Van đóng thẳng

Van đóng thẳng được sử dụng như một luồng điều chỉnh (đóng/mở) lưu lượng nước cho hệ thống cấp nước, thường được dùng ở những vị trí cần tiết kiệm nước.

Van bi nhựa

Van bi nhựa được sử dụng như một luồng điều chỉnh (đóng/mở) lưu lượng nước cho hệ thống cấp nước

Van đóng thẳng tay cạnh mạ Crom

Van đóng thẳng tay cạnh mạ crom được sử dụng như một luồng điều chỉnh (đóng/mở) lưu lượng nước cho hệ thống cấp nước, thích hợp cho những vị trí cần yếu tố thẩm mỹ rất cao.

Van tay vặn tròn Crom

Van đóng thẳng mạ crom tay tròn được sử dụng như một luồng điều chỉnh (đóng/mở) lưu lượng nước cho hệ thống cấp nước, thích hợp cho những vị trí cần yếu tố thẩm mỹ cao.

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro