TextBody

Sản phẩm

Ống nhựa chịu nhiệt PN10

Ống nhựa chịu nhiệt PN10 dùng để cấp nước lạnh, chịu được áp lực thấp.

Ống nhựa chịu nhiệt PN16

Ống nhựa chịu nhiệt PN16 dùng để cấp nước nóng hoặc lạnh, và chịu được áp lực lớn hơn ống lạnh nhiều lần.

Ống nhựa chịu nhiệt PN20

Ống nhựa chịu nhiệt PN 20 dùng để cấp nước nóng hoặc lạnh, và chịu được áp lực lớn hơn ống lạnh, ống PN16 nhiều lần.

ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT BASALT

Ống nhựa chịu nhiệt basalt dùng để cấp nước nóng hoặc lạnh, và chịu được áp lực lớn hơn ống nóng PN20

Tê cân

Tê cân dùng để chia nhánh trên đường dẫn ống chính.

Tê thu

Tê thu: Dùng để phân nhánh đường ống dẫn chính và phần nhánh thu được sử dụng để nối ống với dẫn đường có đường kính khác nhau.

Măng sông

Măng sông dùng để nối 2 ống dẫn với nhau, làm tăng độ dài cho ống dẫn

Côn thu thường

Côn thu được sử dụng để nối những ống dẫn kích thước lớn tới những ống dẫn có kích thước nhỏ hơn (đầu côn thu nối trực tiếp được với ống dẫn nước).

Côn thu trong ngoài

Côn thu trong ngoài được sử dụng để nối những ống dẫn kích thước lớn tới những ống dẫn có kích thước nhỏ hơn (không nối được trực tiếp vào ống dẫn mà cần phải dùng thêm măng sông)

Nút bịt ống

Nút bịt được sử dụng như một nút chai tại đầu ống dẫn cuối cùng

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro