TextBody
Chung cư cao cấp Hồ Gươm Plaza

Chung cư cao cấp Hồ Gươm Plaza

Tên dự án: Chung cư cao cấp Hồ Gươm Plaza

Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần may Hồ Gươm

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro