TextBody

Chứng chỉ

1. Chứng chỉ chất lượng sản phẩm ống nước sạch Wavin do CHLB Đức cấp:

2. Chứng nhận ống cấp nước Wavin Ekoplatik hợp vệ sinh an toàn thực phẩm được Cục ATVSTP - BYT Việt nam cấp:

3. Chứng nhận ống cấp nước Wavin EKoplastik đạt tiêu chuẩn ISO CQS - EN ISO 9001:2008

4. Chứng nhận ống nước PPR Wavin đạt tiêu chuẩn ISO IQNET ISO 9001:2008:

5. Chứng nhận ống cấp nước Wavin đạt tiêu chuẩn ISO ITC ČSN EN ISO 9001:2009:


6. Chứng nhận Nhà Phân Phối sản phẩm WAVIN: 

7. Chứng nhận TSC đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008: 

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro