TextBody

Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, chia tay hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu nhập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Khi khách hàng giao dịch trên trang website, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhập bao gồm:

- Tên khách hàng

- Email

- Số điện thoại

- Địa chỉ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty nhằm phụ vụ cho mục đích sau đây:

- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.

2. Quy định về quản lý/ kiểm soát thông tin trên trang website

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong Quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin Khách hàng trừ những trường hợp cụ thể như sau:

- Theo yêu cầu phát lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo yêu cầu pháp lý.

- Để bảo vệ tscvietnam.com.vn và các bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin các nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của tscvietnam.com.vn và các bên thứ ba khác.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin của khách hàng sẽ được tscvietnam.com.vn sử dụng để phục vụ cho các hoạt động sau:

- Xác nhận và giao hàng

- Gửi Email giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất của công ty trên tscvietnam.com.vn

- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro