TextBody

Chính sách bảo hành

- Sản phẩm Wavin được bảo hành 10 năm trên toàn thế giới đối với những lỗi do nhà sản xuất

-  Chỉ được bảo hành trong trường hợp sản phẩm  sử dụng đúng mục đích và lắp đặt theo chỉ dẫn

  của nhà sản xuất như trong cataloge sản phẩm và cataloge kỹ thuật

- Ống và phụ kiện do   sản xuất có dập nổi thương hiệu EK, đồng hồ chỉ tháng năm sản xuất rõ ràng

- Không được bảo hành khi sản phẩm PPR Wavin lắp đặt với sản phẩm PPR của hãng khác

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro