TextBody
Các dự án tại Thanh Hóa

Các dự án tại Thanh Hóa

Tên dự án: Khách sạn Lam Kinh

Địa điểm: Xã Đông Hương, TP. Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Tổng công ty xây lắp dầu khí và Công ty đầu tư xây dựng Vinaconex

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và Phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro