TextBody
Các dự án tại Quảng Ngãi

Các dự án tại Quảng Ngãi

Tên dự án: Khách sạn Đức Long, Dung Quất

Địa điểm: Ngã ba Dốc Sỏi, xã Bình Chánh, H. Bình Xuyên, Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Tập đoàn Đức Long - Gia Lai

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro