TextBody
Các dự án tại Quảng Nam

Các dự án tại Quảng Nam

Tên dự án: Tổ hợp nhà chuyên gia Groz - Beckert Việt Nam

Địa điểm: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Groz - Beckert Việt Nam

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Trụ sở Vietconbank Quảng Ngãi

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietconbank

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: The Montgomerie Links Vietnam

Địa điểm: Xã Điện Ngọc, H. Điện Bản, T. Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Indochina Land

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

 
PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro