TextBody
Các dự án tại Hải Phòng

Các dự án tại Hải Phòng

Tên dự án: Trung tâm thương mại Thùy Dương Plaza - Hải Phòng

Địa điểm: 1/23 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Thùy Dương

Nội dung hợp đồng: Cung cấp và thi công lắp đặt ống, phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Imperial Boat hotel

Địa điểm: 48, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, TP, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Tân Hương

Nội dung hợp đồng: Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện và cấp thoát nước

 

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro