TextBody
Các dự án tại Đà Nẵng

Các dự án tại Đà Nẵng

1. The Ocean Villas

2. Hyatt Regency Đà Nẵng

3. Tổ hợp thương mại - Căn hộ cao cấp Bàu Thạc Gián

4. The Dune Villas

5. Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Trung

6. Nhà máy GMP Đông dược

7. Khu thương xá Vĩnh Trung

Tên dự án: The Ocean Villas

Địa điểm: Sơn Trà - Điện Ngọc, P. Hải Hòa, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Vinacapital

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Hyatt Regency Đà Nẵng

Địa điểm: Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Indochina Land

Nội dung hợp đồng: Cung cấp oongsvaf phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Tổ hợp thương mại - Căn hộ cao cấp Bàu Thạc Gián

Địa điểm: Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: The Dune Villas

Địa điểm: Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Vinacapital

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Trung 

Địa điểm: Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Sở LĐTB - XH TP Đà Nẵng

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Nhà máy GMP Đông dược

Địa điểm: Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty CP Dược Danapha

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin Ekoplastik

Tên dự án: Khu thương xá Vĩnh Trung

Địa điểm: Số 253 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đức Mạnh

Nội dung hợp đồng: Giao nhận thầu xây lắp gói thầu số 03 phần cấp thoát nước khối nhà A1

 

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro