TextBody
Các dự án tại Bình Định

Các dự án tại Bình Định

Tên dự án: Đầm sinh thái Đống Đa

Địa điểm: Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Nội dung hợp đồng: Cung cấp ống và phụ kiện PPR Wavin

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro