TextBody

TSC - WAVIN: Chung tay phòng chống ô nhiễm tiếng ồn

23/03/2021

Ô nhiễm tiếng ồn ngày nay đang là sự quan tâm của toàn xã hội, việc có quá nhiều âm thanh không mong muốn đã và đang là kẻ thù nguy hiểm đối với sức khỏe của mọi người,  nhất là các khu đô thị hóa, ô nhiễm tiếng ồn đã đạt đến mức đáng báo động. Hãy cùng TSC - WAVIN  - chung tay phòng chống, đẩy lùi ô nhiễm tiếng ồn 

 

 

 

PME
Vigracera
Thành Công
Viwaseen
Vinaconex
Evn
Petro