Van bi RBM

* Đặc điểm:

- Thân bằng đồng mạ Niken

- Chịu được nhiệt độ từ -20C đến 120C

- Kích thước: từ DN 15 (1/2”)  đến DN 50 (2”)

* Một số loại van bi:

1.     Van bi tay dài 2 đầu ren trong

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng

Kích thước

Áp lực

Số lượng đóng gói

854.04.02

DN15 (1/2”)

50

15

854.05.02

DN20 (3/4”)

50

12

854.06.02

DN25 (1”)

40

6

854.07.02

DN32 (1”1/4)

30

6

854.08.02

DN40 (1”1/2)

25

2

854.09.02

DN50 (2”)

25

2

 

2.     Van bi tay dài 2 đầu ren ngoài

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng

Kích thước

Áp lực

Số lượng đóng gói

885.04.02

DN15 (1/2”)

50

15

885.05.02

DN20 (3/4”)

50

12

885.06.02

DN25 (1”)

40

6

 

3.    Van bi tay dài 1 đầu ren trong 1 đầu ren ngoài

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng

Kích thước

Áp lực

Số lượng đóng gói

886.04.02

DN15 (1/2”)

50

15

886.05.02

DN20 (3/4”)

50

12

886.06.02

DN25 (1”)

40

6

886.07.02

DN32 (1”1/4)

30

6

886.08.02

DN40 (1”1/2)

25

2

886.09.02

DN50 (2”)

25

2

 

 

4.     Van bi tay bướm 2 đầu ren ngoài

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng

Kích thước

Áp lực

Số lượng đóng gói

885.04.12

DN15 (1/2”)

50

15

885.05.12

DN20 (3/4”)

50

12

885.06.12

DN25 (1”)

40

6

 


5.     Van bi tay bướm 1 đầu ren trong 1 đầu ren ngoài

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng

Kích thước

Áp lực

Số lượng đóng gói

887.04.02

DN15 (1/2”)

50

15

887.05.02

DN20 (3/4”)

50

12

887.06.02

DN25 (1”)

40

6

887.07.02

DN32 (1”1/4)

30

6

 

6.     Van bi tay bướm 2 đầu ren trong

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng

Kích thước

Áp lực

Số lượng đóng gói

989.04.12

DN15 (1/2”)

50

15

989.05.12

DN20 (3/4”)

50

12

989.06.12

DN25 (1”)

40

6

989.07.12

DN32 (1”1/4)

30

8

 


Hỗ trợ trực tuyến

024 73013 888 - 0913.205.008

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34