Ống thoát nước mưa QS

Ống thoát nước mưa Wavin QS Ống thoát nước mưa Wavin QS

Wavin Quickstream (QS) là hệ thống thoát nước mưa trên mái đạt hiệu quả cảo với mức chi phí tiết kiệm, đặc biệt thích hợp với những khu vực có diện tích mái rộng và có thiết kế phức tập. QS là giải pháp ưu việt hơn so với hệ thoát nước mưa thông thường chỉ sử dụng trọng lực (trong ống có 50/50 nước lẫn khí) nhờ có phiễu thu có thiết kế đặc biệt để ngăn không cho không khí vào bên trong đường ống (trong ống chỉ có 100% nước mưa) giúp đạt tốc độ dòng chảy, đạt lưu lượng thoát 6m/s (so với 1,5m/s của hệ thồng thoát nước mưa truyền thống).

Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34