Ống thoát giảm âm AS

Hệ thống thoát giảm âm WAVIN AS Hệ thống thoát giảm âm WAVIN AS

WAVIN AS là hệ thống thoát giảm âm, được sản xuất tại Đức từ vật liệu Astolan (Polypropylene pha khoáng chất). Vật liệu Astolan có cấu trúc cao phân tử đặc biệt này giúp hệ thống hấp thụ và triệt tiêu cả âm truyền qua không khí và bẻ gãy các sóng âm truyền trong cấu trúc, giúp cho công trình sử dụng Wavin AS giảm độ ồn xuống mức tối thiểu. 

Wavin AS - Nối góc Wavin AS - Nối góc
Wavin AS - Nút bịt Wavin AS - Nút bịt
Wavin AS - Côn thu Wavin AS - Côn thu
Wavin AS - MS hai đầu gioăng Wavin AS - MS hai đầu gioăng
Wavin AS - MS nối bù giãn nở Wavin AS - MS nối bù giãn nở
Wavin AS - Ống thoát giảm âm Wavin AS - Ống thoát giảm âm
Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34