Trúng thầu cơ điện dự án Viwaseen Trung Văn

Ngày 17/07/2017 Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP và  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đã ký kết hợp đồng thực hiện hạng mục cơ điện của dự án Viwaseen cụ thể như sau:

Dự án:  Tổ hợp Nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại VIWASEEN Trung Văn.

Gói thầu số: Gói thầu 25, Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong tòa nhà

 Tổng giá trị: 45.165.682.000 đồng VNĐ.

Thời gian hoàn thành: 220 ngày.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản Hợp đồng về chất lượng, an toàn và cam kết huy động nguồn lực để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành trước tiến độ.

 

Được chủ đầu tư tin tưởng giao cho thực hiện hạng mục cơ điện này đã một lần nữa khẳng định được năng lực và uy tín của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, thi công và lắp đặt hệ thống cơ điện, cấp thoát nước.


Hỗ trợ trực tuyến

024 73013 888 - 0913.205.008

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34