Thông báo ngỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2014

THÔNG BÁO

(Về việc: Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2014)

 

-          Căn cứ vào quy định của Nhà nước;

-          Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật;

-          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám đốc Công ty.

 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật thông báo tới toàn thể nhân viên trong Công ty về kế hoạch nghỉ Lễ như sau:

1.   Thời gian nghỉ Lễ:

·      Bộ phận Văn phòng

-  Nghỉ lễ từ ngày 01/9/2014 đến hết ngày 02/9/2014;

-  Ngày 03/9/2014 toàn thể CBNV Công ty đi làm bình thường;

 (Nghỉ bù cho ngày kỷ niệm thành lập Công ty 12/8/2014 vào ngày 01/9/2014)

·      Bộ phận Công trường:

Trưởng ban điều hành/Chỉ huy trưởng công trường xem xét, bố trí cán bộ và công nhân làm việc theo yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

2.   Tổ chức thực hiện

-  Đối tượng thực hiện: Toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật.

-  Phương pháp thực hiện: Trước khi nghỉ Lễ, Trưởng bộ phận sắp xếp công việc để không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty, đồng thời nhắc nhở nhân viên trong phòng làm công tác vệ sinh đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ; kiểm tra lại trụ sở làm việc, công trường thi công, kho hàng, mạng lưới điện đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ Lễ.

Đề nghị các phòng, ban, công trường cùng toàn thể CBNV trong Công ty nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Nơi nhận:

- Các phòng, ban.

- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(ĐÃ KÝ)

 

GIÁM ĐỐC

LÊ TUẤN CƯỜNG 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

024 73013 888 - 0913.205.008

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34