Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5 năm 2014

THÔNG BÁO

 

(Về việc: Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4

và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2014)

 

-     Căn cứ  vào quy định của Nhà nước;

-     Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật;

-     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc công ty.

 

Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty về kế hoạch nghỉ lễ như sau:

 

1. Thời gian nghỉ lễ.

- Toàn thể CBCNV được nghỉ  05 ngày: ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5, nghỉ hoán đổi 02 ngày 02 - 03/5/2014 để làm bù vào 03 buổi chiều thứ 7: ngày 26/4/2014 và  10/5, 17/5 năm 2014.

- Ngày 05/5/2014 (tức ngày thứ 2) toàn thể CBCNV đi làm bình thường.

 

2. Tổ chức thực hiện ­

- Đối với Bộ phận văn phòng:

Các Trưởng bộ phận sắp xếp công việc cho phù hợp để không ảnh đến hoạt động chung của Công ty, đồng thời nhắc nhở nhân viên kiểm tra lại nơi làm việc, kho hàng, tắt toàn bộ thiết bị điện đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ lễ.

- Đối với Bộ phận công trường:

Căn cứ vào kế hoạch nghỉ lễ của Chủ đầu tư và tình hình thực tế tại công trường để có kế hoạch nghỉ lễ cho phù hợp. Trước khi nghỉ lễ cần phải tiến hành vệ sinh sạch sẽ, kiểm kê vật tư, niêm phong kho hàng, tài liệu... Chỉ huy trưởng/Ban chỉ huy công trường bố trí, sắp xếp cán bộ trực trong thời gian nghỉ lễ để đảm bảo an toàn và giải quyết sự cố phát sinh.

 

Đề nghị các phòng, ban cùng toàn thể CBCNV trong Công ty nghiêm túc thực hiện./.


Hỗ trợ trực tuyến

024 73013 888 - 0913.205.008

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34