anh3
Hỗ trợ trực tuyến

024 7301 3888 - 0913.205.008

 

 

Kinh doanh: Chat với dotiensoft

Thông báo nghỉ tết Giáp Ngọ 2014 Thông báo nghỉ tết Giáp Ngọ 2014

-        Căn cứ theo quy định của Nhà nước về việc nghỉ Tết âm lịch Giáp Ngọ năm 2014;

-        Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật;

-        Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật.

Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật thông báo tới toàn thể CBNV trong Công ty về kế hoạch nghỉ Tết âm lịch Giáp Ngọ như sau:

Hỏi đáp
Đối tác
 • doitac2
 • doitac5
 • doitac7
 • doitac8
 • doitac1
 • doitac1
 • doitac 3
 • doitac 4
 • doitac 6
 • doitac 9
 • doitac 10
 • doitac 11
 • doitac 12
 • doitac 13
 • doitac 13
 • doitac 14
 • doitac 14
 • doitac 15
 • doitac 16
 • doitac 17
 • doitac 18
 • doitac 19
 • doitac 20
 • doitac 21
 • doitac 22
 • doitac 23
 • doitac 24
 • doitac 25
 • doitac 27
 • doitac 28
 • doitac 29
 • doitac 30
 • doitac 31
 • doitac 32
 • doitac 33
 • doitac 34